Tutkija: Hanna-Mari Toivonen

Rooli tutkimuksessa:

Olin mukana kehittämässä ja toteuttamassa kerho-ohjaajien koulutusta ja teen väitöskirjaa tutkimuksessa. Lisäksi autan ohjaajia kerhojen pyörittämisessä ja oppilaiden  rekrytoinnissa kerhoihin.

Koulutustausta:

Olen suorittanut psykologian kandin tutkinnon Yhdysvalloissa ja liikuntapsykologian maisterin tutkinnon Jyväskylässä. Tällä hetkellä olen tohtorikoulutettavana liikuntakasvatuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa.

Yhteystiedot:

Sähköposti: hanna-mari.h-m.toivonen@jyu.fi

Puhelinnumero: 0405440050